Anh là ý chí, niềm tin,
Toàn dân tộc Việt đinh ninh một lòng.
Cùng Anh vượt mọi gai chông,
Vững vàng thế trận quyết không đổi dời.

Anh là sức mạnh, Anh ơi!
Thổi bùng ngọn lửa rạng ngời quyết tâm.
Trái tim tuy đập âm thầm,
Lại hoà chung nhịp “đồng tâm” bao miền.

Từ khơi xa đến đất liền,
Nỗi lo toan trải dọc miền Anh qua.
Trắng đêm đồng đội tăng ca,
Anh thao thức với chung trà đầy vơi.

Nỗi đau chẳng thốt thành lời,
Bao ca lây nhiễm tơi bời lòng Anh!
Tin dịch bùng phát lan nhanh,
Khắp miền quê đến thị thành âu lo.

Nước nhà sóng cả, gió to,
Trông chờ Anh cứu giúp cho dân lành.
Trí tuệ, tỉnh táo, tinh nhanh,
Chỉ đạo quyết liệt, trở trăn đêm ngày.

Cuộc chiến trước mắt còn dài,
Bình tĩnh ứng phó, chung tay nghĩa tình.
Anh là ý chí, niềm tin,
Lời Anh đất nước nghiêng mình lắng nghe.

(Kính tặng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong nhiệm vụ diệt COVID-19)