Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2009 19:50

Nhất linh cõi thế sự vuông tròn
Đối vật trường tồn tại nước non
Đáy thớt toen hoen vuông đá xẻ
Đầu chày thăm thẳm trụ trời chôn


Đà Nẵng - 2004

Nguồn: Tạ Phương, Hồn đá, NXB Hội Nhà Văn, 2004