29/10/2020 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linga

Tác giả: Tạ Phương - Tạ Hoà Phương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2009 19:50

 

Nhất linh cõi thế sự vuông tròn
Đối vật trường tồn tại nước non
Đáy thớt toen hoen vuông đá xẻ
Đầu chày thăm thẳm trụ trời chôn
Đà Nẵng - 2004

Nguồn: Tạ Phương, Hồn đá, NXB Hội Nhà Văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Phương » Linga