Dấu chân em sóng đã xoá rồi
Sóng không xoá thì bóng đêm cũng xoá
Một mình anh giữa vùng đất lạ
Biển tối đen trời thăm thẳm màu đêm.

Anh hít hà, thèm một chút hương quen
Trong gió thoảng, trong mưa bay lất phất...
Sóng xô bờ không gợn ánh lân quang
Dù mới hôm qua sóng còn vờn tóc biếc.

Biển như hiểu nỗi lòng da diết -
Sóng cồn nghiêng ngả bóng thuyền tre.
Sóng vẫn sóng vỗ bờ mải miết
Anh vẫn anh… trắng một đêm hè.


Trà Cổ, một đêm hè

Nguồn: tác giả cung cấp