Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 27/11/2009 18:05

Xưa nay các học trò lười
Mẹ cha mắng mỏ, nặng lời mỉa mai
Rằng: "Mày lêu lổng. rông rài
Nhớn lên thời đến suốt đời kéo xe!"
Bây giờ thời buổi khắt khe
Kéo xe cũng hoá ra nghề khó khăn!
Cu ly cũng phải lấy... bằng
Của toà đốc lý chứng rằng... chính tông
Là người da sắt, xương đồng
Khoẻ chân, cứng gối, vốn giòng kiện nhi
Danh trong, giá sạch như li
Chẳng khi can án, chưa khi ngồi tù
Bao lần giấy, bấy lần... xu
Mới làm nên chức đại "phu xe hàng"
Phải đâu là việc dễ dàng!


Nguồn: Tú Mỡ, Giòng nước ngược - Tập III, NXB Minh Đức, 1945