Giòng nước ngược vốn là tên một chuyên mục trên Tuần báo Phong hoá, tờ báo chuyên văn chương và trào phúng của Tự lực văn đoàn, do Tú Mỡ phụ trách với rất nhiều bài thơ trào phúng. Về sau, các bài thơ này được Tự lực văn đoàn biên tập lại và xuất bản thành các tập thơ cùng tên (tập I: 1934, tập II: 1941, tập III: 1945).

 

Tập I (1934)

Tập II (1941)

Tập III (1945)