Các bạn ơi, đây không phải thể thơ hát nói của ca trù nhé, chỉ là thơ mới thông thường thôi.

Thanh Tâm