長安道

長安道
塵浩浩
香車絲騎相續來
不遣路旁長春草
丈夫失志無所歸
寂寂塵中自年老

 

Trường An đạo

Trường An đạo
Trần hạo hạo
Hương xa ty kỵ tương tục lai
Bất khiển lộ bàng trưởng xuân thảo
Trượng phu thất chí vô sở quy
Tịch tịch trần trung tự niên lão

 

Dịch nghĩa

Đường kinh đô
Bụi mênh mang
Xe hương, ngựa rủ tơ nối nhau đi lại
Không xua được cỏ xuân lên ngập vệ đường
Bậc trượng phu thất chí không có nơi theo về
Lặng lẽ tự già dần trong bụi bốc


Trường An là tên kinh đô nhà Hán. Trong văn học, danh từ này thường được chuyển thành danh từ có nghĩa chung là kinh đô. Về bài này, tác giả có chú “Vì bạn mà viết”.

Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Đường kinh đô
Bụi mịt mù
Ngựa gấm xe hương qua chẳng ngớt
Khôn ngăn cỏ mọc kín bên bờ
Trượng phu thất chí về đâu nhỉ
Lặng lẽ già đi giữa bụi mờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường kinh đô
Bụi mênh mang
Xe hương, ngựa rủ tơ qua đàng.
Không xua cỏ xuân ngập vệ đường,
Bậc trượng phu thất chí về đâu nhỉ?
Lặng lẽ tự già trong bụi mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời