老病

老病侵尋閱歲華,
浪憑詩酒送生涯。
敢云白髮緣懮國,
難得青山便挈家。
東浦蒙衝浮鬥艦,
朔方關塞隱悲笳。
幾辰薄代功俱就,
隱臥看人賦出賒。

 

Lão bệnh

Lão bệnh xâm tầm duyệt tuế hoa,
Lãng bằng thi tửu tống sinh nha (nhai).
Cảm vân bạch phát duyên ưu quốc,
Nan đắc thanh sơn tiện khế gia.
Đông phố mông xung phù đấu hạm,
Sóc phương quan tái ẩn bi già.
Kỷ thần bạc đại công câu tựu,
Ẩn ngoạ khan nhân phú xuất xa.

 

Dịch nghĩa

Bệnh già xâm nhiễm dần dần từ thuở hoa niên
Nương nhờ thơ rượu mà sinh sống
Đâu dám nói tóc bạc vì lo nghĩ việc nước
Khó tìm được núi xanh tiện mang nhà lên
(Trong) phố đông tàu chiến xông tới rải đầy sông
(Ngoài) ải bắc tiếng kèn sầu thảm nghe đau lòng
Bao lâu nữa việc đánh dẹp mới thành công
Nằm yên ổn xem người làm thơ uỷ lạo binh sĩ trở về


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Bệnh mình xâm nhiễm thuở niên hoa
Nương cậy rượu thơ sống phận già
Tóc bạc phải đâu lo nghĩ nước
Non xanh không dê chuyển dời nhà
Bến đông tàu chiến xông đầy khắp
Phương bắc kèn loe vọng xót xa
Dẹp giặc bao giờ reo chiến thắng
Nằm nghe người hát khải hoàn ca

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bệnh lấn dần dà thử tuổi hoa
Mượn tràn thơ rượu sống cho qua
Bạc đầu thương nước lòng son rãi
Dựng túp non xanh há dễ mà
Rào chắn biển đông thuyền chiến nổi
Ải quan phương bắc tiếng kèn xa
Bấy lâu trận mạc ghi công cả
Nằm vịnh người đi chán cảnh ta


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Tuổi già nhiễm bệnh đã kinh niên
Chén rượu câu thơ giải nỗi phiền
Tóc bạc vô duyên rầu xã tắc
Rừng xanh ao ước thú điền viên
Bể đông sợ thấy xông tàu trận
Ải bắc buồn nghe dậy tiếng kèn
Chờ đợi bao giờ hồi bế mạc
Ẩn mình nằm đọc phú trường thiên


Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương,
Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bệnh già dần nhiễm từ hoa niên,
Thơ rượu nương nhờ giải nỗi phiền.
Đâu nghĩ bạc đầu lo việc nước,
Khó tìm núi biếc tiện nhà lên.
Phố đông tàu chiến đầy sông tới,
Ải bắc sầu nghe thảm tiếng kèn.
Bao thuở mới xong việc đánh dẹp,
Xem thơ uỷ lạo lại nằm yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời