15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 19:51

Đành thôi một mái tóc này
Tiện hôm mưa gội, sẵn ngày nắng hong
Lý gì trời đất phí công
Chim sao tiếng cũ, lửa trùng ngọn xưa
Chu tuần, sao rộ, sao thưa
Rờn bay tản nát tiếng mùa rợn không
Con quyên lìa núi xuống đồng
Dãi thân, gặp hạt đòng đòng, cũng ưng
Quen sao được với vô chừng
Bước trên đất lở, mừng từng bước qua
Thấy em đắp luống trồng hoa
Đời tha thiết đến xót xa lặng người


3.2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]