Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/07/2009 03:23

Đứng trưa
Tưởng nghe được chông chênh
Tưởng thôi, nháng tưởng thôi
Trí năng nào nhạy kịp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]