Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 03:23

Đứng trưa
Tưởng nghe được chông chênh
Tưởng thôi, nháng tưởng thôi
Trí năng nào nhạy kịp


Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004