16/07/2024 14:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sát na

Tác giả: Tô Thuỳ Yên - Đinh Thành Tiên

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 03:23

 

Đứng trưa
Tưởng nghe được chông chênh
Tưởng thôi, nháng tưởng thôi
Trí năng nào nhạy kịp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuỳ Yên » Sát na