Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/07/2009 01:52

Một hồn bất phụ thể
Lạc từ dâu biển xưa
Tới trước, đợi nơi mồ
Nghe mòn bia chửa dựng


Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004