Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 01:52

Một hồn bất phụ thể
Lạc từ dâu biển xưa
Tới trước, đợi nơi mồ
Nghe mòn bia chửa dựng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]