03/08/2020 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồn lạc

Tác giả: Tô Thuỳ Yên - Đinh Thành Tiên

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 01:52

 

Một hồn bất phụ thể
Lạc từ dâu biển xưa
Tới trước, đợi nơi mồ
Nghe mòn bia chửa dựng
Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuỳ Yên » Hồn lạc