Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 08/06/2009 01:40

Chỉ là một bước, bước trờ
Mà rồi từ đó tới giờ biệt tăm
Bao lần chạy vạy hỏi thăm
Hỏi chưa ra, đã trăm năm, sững sờ


Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004