29/10/2020 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt tăm

Tác giả: Tô Thuỳ Yên - Đinh Thành Tiên

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 08/06/2009 01:40

 

Chỉ là một bước, bước trờ
Mà rồi từ đó tới giờ biệt tăm
Bao lần chạy vạy hỏi thăm
Hỏi chưa ra, đã trăm năm, sững sờ
Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuỳ Yên » Biệt tăm