Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Áprily Lajos (1 bài)
- Juhász Gyula (2 bài)
- Babits Mihály (1 bài)
- Várnai Zseni (6 bài)
- Julio Baghi (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/12/2020 18:36 bởi hongha83
Tóth Árpád (1886-1928) là nhà thơ và dịch giả Hungary, sinh ở Arad và mất ở Budapest.