Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
9 bài thơ
Tạo ngày 04/11/2020 18:12 bởi hongha83
Várnai Zseni (1890-1981) là nữ nhà thơ Hungary. Bà sinh ở Nagyvázsony, mất ở Budapest, là con của thợ may Zsigmond Weisz và Janka Weisz. Bà tốt nghiệp Trường Kịch nghệ của Hiệp hội Diễn viên Quốc gia năm 1908, nhưng chưa từng bước lên sân khấu. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một viên chức, và thông qua chồng mình vào năm 1909, bà đã tiếp xúc với phong trào lao động.

Bài thơ đầu tiên và nổi tiếng nhất của bà Gửi người lính của tôi được xuất bản tại Népszava năm 1911, các bản sao của chúng đã bị cảnh sát tịch thu và buộc tội. Bài thơ được in lại dưới dạng một tờ rơi vào cuối tháng 10 năm 1918 bởi các nhà tuyên truyền cánh tả chuẩn bị cho cuộc cách mạng Asters trên báo Brightness và được phân phát trên các đường phố Budapest. Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, tờ…