ngọn cờ vẫy gọi người mẹ
trong cơn vượt cạn đau thắt ruột gan
là khuôn mặt đứa con
ra đời cùng vỡ oà tiếng khóc

ngọn cờ vẫy gọi người đàn ông
gò lưng đạp cuốc xích lô cuối cùng
chở khách qua quãng đường đêm khấp khểnh
là tiếng bát chén
leng keng vui nhộn
trên chiếc mâm nhôm con trẻ dọn cơm chiều

tôi không biết
ngọn cờ nào vẫy gọi những người đang yêu
nhưng tôi biết ngọn cờ
luôn vẫy gọi những người
dám quên thân mình vì đất nước
dám chịu đớn đau thiệt thòi vì sự thật
là ngọn cờ tả tơi, rách nát
ôi ngọn cờ của danh dự, lương tri...