Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Dưng (1) yêu (47)
Đăng ngày 01/03/2021 23:11, số lượt xem: 148

Tụi mình có phải yêu đâu
Lâu lâu thấy nhớ gặp nhau một lần
Người dưng mà lại ân cần
Lúc nóng lúc lạnh lúc gần lúc xa
Lúc xem nhau như người nhà
Lúc thì xa lạ như là... hổng quen!

09/10/2020