Tụi mình có phải yêu đâu
Lâu lâu thấy nhớ gặp nhau một lần
Người dưng mà lại ân cần
Lúc nóng lúc lạnh lúc gần lúc xa
Lúc xem nhau như người nhà
Lúc thì xa lạ như là... hổng quen!

09/10/2020