rất có thể rồi trời không xanh nữa
mặc kệ đi
đó là việc của trời
rồi mai mốt em không xinh trẻ nữa
anh nghĩ đó là việc của thế gian

rực rỡ quá chẳng thể nào yêu được
ngày muốn thành đêm cho đỡ chết thèm
em đã hoá trời xanh từ anh gặp
có biết trời chỉ muốn được là em...

9-2022