Dẫu em không thể ở lại với anh
Đừng buồn anh nhé hãy cứ xem đó là một phần định mệnh
Rồi ai sẽ nhớ ai điều đó cũng không quan trọng nữa
Dẫu anh có trách là em bội bạc
Không sao cả ông trời sẽ phạt em, rất nặng
Vì những lời hứa
Em không thể
Tiếp tục
Dẫu sao đi nữa
Cũng hãy xem nhau là
Một phần duyên phận không xa xôi
Dẫu có ai hỏi
Hãy nói rằng
Em vẫn còn ở đó chỉ là không ở đó cùng anh...

Đaklak 28-04-2018