Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Em (65)
Đăng ngày 14/08/2021 10:17, số lượt xem: 78

phải chọn
giữa Tự do
và Trinh tiết
em sẽ chọn gì
em gái ơi

hỏi sao mà kì vậy
người ta có cho em
lựa chọn nào đâu
anh ơi
người ta không cho em
dù là tự do
dù là trinh tiết

nếu em có quyền độc lập
em sẽ chọn cho mình
một cái chết
thế thôi...

8.8.2021