Anh có về kịp không
Trong buổi chiều đầy mưa
Sớm chẳng thấy cơn dông
Chiều ngập hai bên phố

Anh mải nhìn con số
Chưa kịp về trước mưa
Sáng nay số xanh rì
Chiều nay sao đỏ lửa

Ở nhà ai mở cửa
Áo lam nay ướt sũng
Hoàng hôn em có hẹn
Mượn áo người đi đường

Ta cùng nhìn bức tường
Trong buổi chiều đầy mưa
Dông kia khi nào lặng
Ta thôi không gặp nữa

Anh có về kịp không
Đâu còn quan trọng nữa!