Khi em yêu, anh lại không giữ lấy
Tim em nguội đi, anh chẳng vuốt ve
Khi em rời đi, anh không giữ lại
Có lúc em quên, anh chẳng nhớ gì…

Số phận thác ghềnh, làm sao đo được
Cũng chẳng tin giông tố sẽ tới nơi
Giờ anh có gọi, em cũng không thể đến
Em đã ở bên bờ khác lâu rồi!