18/06/2021 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Khi em yêu, anh lại không giữ lấy”
“Полюбила - не привязал”

Tác giả: Silva Barunakova Kaputikian - Сильва Барунаковна Капутикян

Nước: Armenia
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 23/12/2018 15:46

 

Nguyên tác

Полюбила - не привязал
Сердце стыло -не приласкал.
Уходила - не удержал.
а забыла - не вспоминал.

быстрину судьбы не измерил.
и грядущей грозе не поверил.
Что ж зовешь - я прийти не могу.
Я давно на другом берегу.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Khi em yêu, anh lại không giữ lấy
Tim em nguội đi, anh chẳng vuốt ve
Khi em rời đi, anh không giữ lại
Có lúc em quên, anh chẳng nhớ gì…

Số phận thác ghềnh, làm sao đo được
Cũng chẳng tin giông tố sẽ tới nơi
Giờ anh có gọi, em cũng không thể đến
Em đã ở bên bờ khác lâu rồi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Silva Barunakova Kaputikian » “Khi em yêu, anh lại không giữ lấy”