Im lặng quá trong rừng tùng sườn dốc.
Ngựa vàng nâu, mùa thu đến, chải bờm.

Trên thảm cây dọc bờ suối hai bên
Nghe loảng xoảng xanh rờn tiếng móng ngựa.

“Giáo hoàng-gió” bước chân chừng chọn lựa
Quét lá theo trồi trụt giữa đường qua

Và hôn vào những khóm thanh lương trà
Vết bầm đỏ của vô hình Thiên Chúa.


Nguồn: Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ, Xécgây Êxênhin, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)