Sớm tinh mơ, ông già
Đi đến sân đập lúa
Này, này hàng xóm ơi
Ra ngoài giúp lão nhé!

Lúa rải thành một đám
Ở bên trên mặt sân
Rồi tiếng que đập lúa
Nối tiếp nhau vang lên

Tay ông già xoay xoay
Rìa lượm lúa đập sót
“Nào, đập gạn nốt đi
Ta kiếm thêm cái bánh”

Cánh tay vung đập mạnh
Những hạt lúa bắn ra
Đây tiền bột, mạch nha
Tiền rượu nho đám cưới

Tạ ơn cây cào cỏ
Cho ta vụ mùa này
Lúa khô bông nhiều hạt
Ắt có nước men say


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)