09/02/2023 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đập lúa
Молотьба

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2017 17:53

 

Nguyên tác

Вышел зараня дед
На гумно молотить:
«Выходи-ка, сосед,
Старику подсобить».

Положили гурьбой
Золотые снопы.
На гумне вперебой
Зазвенели цепы.

И ворочает дед
Немолоченый край:
«Постучи-ка, сосед,
Выбивай каравай».

И под сильной рукой
Вылетает зерно.
Тут и солод с мукой,
И на свадьбу вино.

За тяжелой сохой
Эта доля дана.
Тучен колос сухой —
Будет брага хмельна.

Bản dịch của Đỗ Đức Thịnh

Sớm tinh mơ, ông già
Đi đến sân đập lúa
Này, này hàng xóm ơi
Ra ngoài giúp lão nhé!

Lúa rải thành một đám
Ở bên trên mặt sân
Rồi tiếng que đập lúa
Nối tiếp nhau vang lên

Tay ông già xoay xoay
Rìa lượm lúa đập sót
“Nào, đập gạn nốt đi
Ta kiếm thêm cái bánh”

Cánh tay vung đập mạnh
Những hạt lúa bắn ra
Đây tiền bột, mạch nha
Tiền rượu nho đám cưới

Tạ ơn cây cào cỏ
Cho ta vụ mùa này
Lúa khô bông nhiều hạt
Ắt có nước men say
1914-1916
Nguồn: Thơ trữ tình chọn lọc X.A.Êxênhin (song ngữ), Đỗ Đức Thịnh, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » Đập lúa