15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Đình Thi (48 bài)
- Thích Thanh Từ (14 bài)
- Hồng Nguyên (1 bài)
- Đào Xuân Quý (1 bài)
- Đằng Phương (25 bài)
Tạo ngày 07/11/2015 13:31 bởi tôn tiền tử
Nhà văn Sao Mai (1924-2008) tên thật là Tân Khải Minh, sinh tại xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thực ra ông có họ Nguyễn, nhưng đời bố ông, do nghèo khó quá nên phải đi ở thuê cho một nhà người Hoa. Với bản tính siêng năng, thật thà nên bố ông đã được gia đình người Hoa này quý mến, nhận làm con và chuyển họ Nguyễn sang thành họ Tân. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1943, ông từng giữ chức trưởng ty bình dân học vụ tỉnh Nam Định, đồng thời là phóng viên của báo Nam Định kháng chiến.

Sau đó, ông lên Hà Nội làm báo Công dân, báo Cứu quốc Thủ đô, công tác văn nghệ Liên khu III và tham gia đại hội thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam tại Việt Bắc. Từ năm 1955, ông công tác tại Hội Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn khoá I. Năm 1964,…