Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Sao Khue (37) cua cáy (1) haiku (28)
Đăng ngày 13/03/2022 10:05, số lượt xem: 56

Cua cáy thích khua càng;
Thích bò ngang bò ngửa huênh hoang.
Cua cáy vẫn cáy cua!

Hà Nội, 2021