Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 13/03/2022 10:11, số lượt xem: 73

Khói, bụi, ồn, sương nhoà.
Nhấp nhoáng đường, xe, mưa lã chã.
U uẩn một nhành hoa...

Hà Nội, 2021