Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- William Shakespeare (140 bài)
- Christopher Marlowe (1 bài)
- Philip Sidney (1 bài)
- John Donne (5 bài)
- Ben Jonson (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hà Bỉnh Trung (1 bài)
Tạo ngày 13/10/2018 17:04 bởi hongha83
Samuel Daniel (1562-1619) là nhà thơ và nhà sử học Anh, sinh gần Taunton (Somerset) mất ở Beckington. Samuel Daniel học tại Oxford, đi thăm Italia và phục vụ nhiều chức trong triều vua Jacques đệ nhất mà có một thời kỳ ông được phong làm Đệ nhất thi sĩ. Ông là bạn của William Shakespeare và Christopher Marlowe nhưng lại là địch thủ của Ben Johnson.

Tác phẩm:
- Lịch sử nội chiến York và Lancester
- Samuel Daniel: Selected Poetry and A Defence of Rhyme