Là đất nước đẹp ngời trên trái đất
Những người xa rồi cũng sẽ nhận ra
Hoa của nắng, hoa đau khổ giao hoà
Kết hôn nhau thành bó hoa bài hát

Là đất nước cha tôi thường kể nhất
Khi, lòng nặng trĩu, Người chỉ cho tôi
Một hạt cát trên địa cầu này thôi
Là giọt lệ bị nhấn chìm trong mắt

Đất nước tôi, bé tí ti, nhỏ nhắt
Giữ bức hình vàng ố của Người đây
Biết Người không ở trên cung trăng này
Đừng ôm thù hận
Đó là cuộc sống

Mặt đại dương
vỗ bờ
như cuộc sống

Tôi, cuộc sống đặt tôi ở chốn này
Không quá tệ, xin cảm ơn Chúa đây

Là đất nước đẹp ngời trên trái đất
Những ai xa sẽ nhận ra Người nhất
Nhưng những viên sỏi ở dưới lòng sông
Đã không hát trong nhiều mùa xoay vòng

Tôi đã lìa xa Người ấy, cha tôi nói,
Một ngày mặt trời, phía chân trời tới
Trải ánh vàng, tất cả đá nơi nơi
Hoa lài chết trên mái nhà của tôi

Đất nước tôi, bé tí ti, rất nhỏ
Tôi giữ bức ảnh của Người vàng võ
Tôi biết Người không ở trên mặt trăng
Đừng ôm hận
Để cuộc sống thù hằn

Mặt đại dương
vỗ bờ
như cuộc sống
Tôi, ở nơi đây cho tôi cuộc sống
Chẳng có gì tệ lắm
Ở Ba Lê