Зимняя любовь (I)

Слишком холодно на дворе.
Зря любовь пришли в декабре.
У любви зимой
короткий век
Тихо падает
на землю
снег

Снег на улицах,
снег в лесах,
и в словах твоих,
и в глазах.

У любви зимой
короткий век.
Тихо падает
на землю
снег.

Вот прощаешься ты со мной.
Слышу голос я ледяной.
У любви зимой короткий век.
Тихо падает
на землю
снег.

Клятвы зимние холодны.
Долго буду я ждать весны.
У любви зимой
короткий век.
Тихо падает
на землю
снег.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phương Thảo

Ngoài sân thật lạnh lùng.
Thật uổng phí tháng mười hai tình đến.
Tình mùa đông
Có cuộc đời thật ngắn.
Tuyết rơi lẳng lặng
Trên đất lạnh lùng.

Tuyết trên đường phố
Tuyết trong rừng
Tuyết trong những lời em
Và trong mắt em đó.

Tình mùa đông
Có cuộc đời thật ngắn.
Tuyết rơi lẳng lặng
Trên đất lạnh lùng.

Và khi em chia tay với anh
Anh nghe ra giọng của em rất lạnh.
Tình mùa đông có cuộc đời thật ngắn.
Tuyết rơi lẳng lặng
Trên đất lạnh lùng.

Lời thề nguyền mùa đông thật lạnh.
Rất lâu anh sẽ đợi mùa xuân.
Tình mùa đông
Có cuộc đời thật ngắn
Tuyết rơi lẳng lặng
Trên đất lạnh lùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Ngoài đường thật vô cùng lạnh lẽo,
Uổng thay tình yêu đến tháng mười hai.
Tình yêu mùa đông nhanh trôi ngắn ngủi.
Bông tuyết khẽ rơi xuống đất mất rồi.

Tuyết ngoài đường, tuyết trong rừng trắng phau,
Tuyết cả trong lời em, cả trong ánh mắt.
Tình yêu mùa đông ngắn ngủi trôi mau.
Bông tuyết khẽ khàng rơi xuống đất.

Rồi em nói lời chia tay lần cuối,
Anh nghe giọng em lạnh lẽo, giá băng.
Tình yêu mùa đông nhanh trôi ngắn ngủi.
Bông tuyết khẽ bay, rơi xuống đất bằng.

Lời thề ngày đông sao mà lạnh lẽo,
Anh sẽ đợi chờ xuân đến còn lâu…
Tình yêu mùa đông nhanh trôi ngắn ngủi
Bông tuyết khẽ rơi xuống đất, còn đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời