Đâu đấy ở đời này,
ở thành phố này,
Nơi đường phố đang rét run vì lạnh,
Có một người rất tốt xưa nay.
Một chàng trai tài ba, khỏe mạnh.

Lại lần nữa quất vào em gió đông,
Nhưng lần nữa em gào to cùng gió:
“Nếu anh chỉ là người trong uớc mong,
Xin hãy trở thành người em muốn có!”

Nhưng tạm thời những cầu xin của em
Anh chưa nghe, anh vẫn còn đâu đấy.
Anh - chàng trai tốt nhất của em.
Anh - dũng cảm, thông minh nhường ấy.

Một ngày kia, em biết, cũng không xa,
ước mơ em sẽ trở thành sự thật:
Em gặp anh, con người ấy tài ba.
Anh - trẻ đẹp, dịu dàng và tốt nhất!

Còn bây giờ, mặt đối mặt gió đông,
Em đau đớn, em gào to cùng gió:
Nếu anh chỉ là người trong ước mong,
Xin hãy trở thành người em muốn có!”


Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)