Cướp biển, cướp đường-chiến tranh tôi chán ghét,
Dù chúng mang bao tên gọi mỹ miều,
Nhưng có cuộc chiến tranh tôi không ngần ngại chết
Là cái thường ta vẫn gọi tình yêu.

Tôi ngợi ca hoà bình, tiến bộ,
Và tự do, cuộc sống vui tươi,
Tôi sung sướng phải xây thêm một,
Còn hơn được phá gấp mười.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé