Làm tình đừng có chiến tranh
Nghe câu nói đó một lần đã lâu
Hoà bình cơ hội mong cầu
Nhưng, đầy cố gắng ngõ hầu toại tâm
Phe chủ hoà chẳng nói năng
Chỉ người hâm mộ xuất thần nói thay
Sao không bỏ cuộc chiến này
Để dùng giấy, bút, viết bài đấu tranh
Tình huynh đệ, lý tưởng hành
Hãy luôn lấy nghĩa chân thành giúp nhau
Cảm thương là Mẹ đỡ đầu
Đừng đem gươm giáo đâm vào hồn nhau
Chiến tranh, tham, ghét, đừng cầu
Khi còn khốn khó, bệnh đau thế này
Hãy nên đọc quyển sách hay
Những trang vũ khí cho tay chối từ
Rồi, nắm tay với kẻ thù
Và cùng múa hát vinh danh Chúa Trời.