Em hỏi tôi: Anh thấy gì trong giấc ngủ
trước khi em mang mùa xuân đến nơi này?
Có cánh rừng. Giông tố giữa những hàng cây
và bóng đêm bủa vây từng con phố.

Có những toà thành trong biển lửa,
có đám đàn ông vung kiếm chém nhau,
và đám đàn bà bận tang phục
ôm báu vật cuối cùng than khóc bước mau.

Có lũ trẻ ngồi bên bờ suối,
rồi bóng tối đi ngang và cất tiếng ca,
khiến lối về ngủ quên trong giai điệu
ngọt ngào ngân nga.