Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Xuân (43)
Đăng ngày 24/03/2016 13:30, số lượt xem: 425

Huyễn ảo vui hoà dậy biếc xuân
Trầm hương phả đượm biếc tình xuân
Chào anh thoả ước lừng cung mộng
Chúc chị an hoà trỗi nẻo xuân
Tháng bạc tuyền vinh ngời khoả mộng
Năm vàng hảo thịnh ngát dìu xuân
Trời cho Hỷ-Phước thơm mùa mộng
Rạng rỡ tâm lòng toả sắc xuân

Rạng rỡ tâm lòng toả sắc xuân
Thi Đàn chữ nghĩa rộn ràng xuân
Dòng thơ sỹ khí lâng trời mộng
Đoạn phú tâm tình phả tuổi xuân
Hãy kết mơ màng khi trải mộng
Thêm cài ước vọng thuở tràn xuân
Lừng câu sảng khoái ngời hoa mộng
Huyễn ảo vui hoà dậy biếc xuân

Độc vận - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm