Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/08/2018 15:46, số lượt xem: 386

Rả rích lòng cưa
Đớn đau khó chừa
Môi tình úa vữa
Mộng ái dần thưa…

Kỷ niệm vào trưa
Nồng mặn chi vừa
Bướm vàng sấp ngửa
Hoan lạc đòng đưa…

Nhớ thuở muối dưa
Ân nghĩa dư thùa
Gởi trao ngàn thửa
Dưới cánh hoa sưa…

Hụt hẩng tình xưa
Sao phải dối lừa
Để đời úa rữa
Khúc ái dầm mưa…