Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/07/2018 08:20, số lượt xem: 331

Bốn đội hùng anh quyết trổ tài
Xem chừng hơn kém chả nhường ai
Đôi long Pháp – Bỉ khôn lường mẹo
Cặp hổ Croat – Anh dễ bắt bài
Quần thảo tơi bời lâng dạ gái
Sút chuyền lả lướt đẹp lòng trai
Brazil bỏ cuộc bao người nuối
Chung kết như vầy tiếc lắm thay