15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/02/2020 21:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 12/02/2020 22:40, số lượt xem: 420

Ả o ảnh mùi hương của quế quỳnh
L uôn nồng diệu ngát toả lời xinh
E m vầy nguyệt thắm ngời muôn đỉnh
N ắng dậy mùa thơm rạng chúng mình
T ấp tểnh trong chiều loang nẻo định
I m lìm giữa buổi đượm nguyền trinh
N gàn thương quấn quyện nào toan tính
É p cánh lòng tươi với bạn tình

I m ắng mà nghe chuyện ái tình
L âu bền lịm ngát cõi hồn trinh
O anh ca khúc mộng thơm lừng tính
V e réo nguồn thương đọng kết mình
E ấp nghi ngờ thêm bất định
Y êu kiều quấn quyện đượm ngời xinh
O ng vờn bướm lả hoài tương kính
U i đẹp làm sao đoá diễm quỳnh