Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/07/2019 18:15, số lượt xem: 361

Ngàn năm nước Việt rạng chân trời
Cẩm tú sơn hà rộng ngút khơi
Bắc cự Hán Tàu vang sử sách
Nam giành Chân Lạp tạo răng môi
Lung linh sóng bạc triều dương trỗi
Lóng lánh mây vàng chớp biển rơi
Từ thuở Vua Hùng tuyên lập quốc
Muôn đời nối kết mãi nào thôi

Muôn đời nối kết mãi nào thôi
Giềng mối nước nhà chẳng để rơi
Hiển hách chiến công trừ Hán tặc
Oai hùng sản nghiệp tự vành nôi
Biển Đông quyết giữ lòng nung chí
Hải đảo luôn gìn dạ toả khơi
Con cháu Rồng Tiên hoài dũng cảm
Ngàn năm nước Việt rạng chân trời