Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 27/08/2017 15:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 27/08/2017 15:26, số lượt xem: 558

Hoa quyện quấn nồng kết ý thân
Toả vui mừng lộng thắm gian trần
Loà thơm khúc lịm mù mê ngẩn
Loá bổng câu đờ miết mải ngân
Xoa luyến thẫm nồng yêu trộn lẩn
Thoả len bừng diệu ái trong ngần
Hoà tim buổi ước niềm hoan cẩn
Xoa hẹn hứa lòng dỗ ái nhân

Nhân ái dỗ lòng hứa hẹn xoa
Cẩn hoan niềm ước buổi tim hoà
Ngần trong ái diệu bừng len thoả
Lẩn trộn yêu nồng thẫm luyến xoa
Ngân mải miết đờ câu bổng loá
Ngẩn mê mù lịm khúc thơm loà
Trần gian thắm lộng mừng vui toả
Thân ý kết nồng quấn quyện hoa

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm