Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/05/2018 12:58, số lượt xem: 398

Đất nước ngàn năm mãi đẹp hồng
Sơn hà cẩm tú núi liền sông
Đẩy lùi Hán tặc nơi biên giới
Dẹp hết quân tà ở biển Đông
Ý niệm quốc gia bền tựa sắt
An ninh Tổ Quốc vững như đồng
Hùng Vương dựng nghiệp dài muôn thuở
Con cháu Việt Nam rực rỡ dòng

Con cháu Việt Nam rực rỡ dòng
Dù bao bão tố vững như đồng
Lừng danh tuấn kiệt trong trời đất
Rạng mặt anh hùng giữa ánh đông
Phất phới cờ bay ngoài hải đảo
Êm đềm thuyền lướt cạnh bờ sông
Muôn người như một đồng tâm trí
Đất nước ngàn năm mãi đẹp hồng

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm