Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 12/05/2018 12:56, số lượt xem: 420

Tiễn bước người đi vọng khói mờ
Sa trường giết giặc giữ niềm mơ
Biển Đông gió vỗ cào cơn nhớ
Hải đảo tình vương lặng nỗi chờ
Tay súng chặt ghì như cái thuở
Thư nhà gói trọn tựa dòng thơ
Hoà nhau thân ái ngàn hơi thở
Hẹn khúc quỳnh tương nối lại bờ

Quỳnh tương hẹn khúc nối đôi bờ
Nhớ giữ tâm tình đẹp tựa thơ
Đất mẹ người ơi luồn nhịp thở
Trường Sa ấy hỡi gắng sức chờ
Êm đềm buổi sóng tràn lan hẹn
Rộn rã hôm trời thấp thoáng mơ
Kẻ ở nhủ lòng chung thuỷ mãi
Người đi tiễn bước vọng xa mờ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Ô thước kiều – Bát đồng âm