Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 20/03/2016 14:46, số lượt xem: 689

Màu đượm luyến hương phả diệu nồng
Thẫm nguyền trăng gió quyện tình mong
Châu hoà nét bút thơm lừng tuổi
Lụa trải đài nghiên thắm khoả hồn
Lầu phượng ái đan dào dạt ngóng
Giấc quỳnh uyên vỗ miệt mài trông
Đâu là mộng cảm thương huyền hỡi
Sầu rã buổi thơ náu thệ lòng

Lòng thệ náu thơ buổi rã sầu
Hỡi huyền thương cảm mộng là đâu
Trông mài miệt vỗ uyên quỳnh giấc
Ngóng dạt dào đan ái phượng lầu
Hồn khoả thắm nghiên đài trải lụa
Tuổi lừng thơm bút nét hoà châu
Mong tình quyện gió trăng nguyền thẫm
Nồng diệu phả hương luyến đượm màu

Thuận nghịch độc