Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2020 19:48, số lượt xem: 224

Toạ độ cung tình trải chứa chan
Người thương kẻ nhớ tích phân tràn
Mờ lem ẩn số cay lần nản
Thật hách phương trình khướt mộng lan
Lướt đạo hàm xinh bồng ngát cõi
Cài vô cực biếc dệt thơm ngàn
Đừng chia cách tựa từng phân số
Hữu tỷ mơ về lịm thế gian

Mặt phẳng ân tình chẳng dối gian
Ngời giao điểm hiệp giữa trăng ngàn
Đường mơ lạch thuỷ đâu mòn cạn
Góc mộng ven đồi vẫn dợm lan
Ngất ngưởng vuông tròn hăm hở rán
Triền miên cạnh khoé tả tơi tràn
Vùng tam giác rỡ nào ai chán
Chữ nhật muôn đời lắm chứa chan