15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/11/2019 13:20, số lượt xem: 372

Củ nghệ hăng mùi vị thuốc hay
Mà khi sử dụng quá ngon này
Người kêu ví phỏng ăn nhiều ngán
Kẻ lại cho rằng uống thậm say
Bụng ruột toè loe cầu nửa tháng
Làn da úng mủ chỉ đôi ngày
Trồng quanh lỡ gấp đào lên xực
Dược quý dân mình ước sẵn ngay

Dược quý dân mình ước sẵn ngay
Liền da kết thịt nội hai ngày
Bà sanh cá ướp thêm bừng toả
Phổi yếu cơm xào lại thở hay
Hiệp mật ong thời đâu kịp sánh
Ngào non ruột ấy có chi tày
Đau lìa hết thủng nhờ ơn nghệ
Chịu khó chuyên dùng chớ ngại say

Chịu khó chuyên dùng chớ ngại say
Tìm đâu được phúc tuyệt như này
Tàu Tây chữa riết nào chi khỏi
Thuốc nghệ chưng đầy thế lại hay
Giá cả xem chừng không lắm bạc
Buồn lo ngó bộ chẳng lâu ngày
Khi ngồi rặn khổ vì tiêu hoá
Hãy kíp mua về sẽ bớt ngay

Hãy kíp mua về sẽ bớt ngay
Phát minh y học tiến bao ngày
Nano* tinh nghệ dường đang khá
Vi khuẩn Hát Phờ** cũng đuối say
Thế giới lừng danh ngào ngạt mãi
Ngành y nổi tiếng vẻ vang này
Ơn trời khỏi bệnh ai đều nói:
Củ nghệ tươi vàng thiệt quá hay

*Tinh nghệ Nano Curcumin (CumarGold)
**Vi khuẩn HP (H.Pylori)